Risk Analizi Ve Danışmanlık

RİSK ANALİZİ VE DANIŞMANLIK

Alseltaş, sayısız alanda vermekte olduğu hizmetleri 1998 yılından bu yana verimlilikle sürdürmektedir. Satış işlemlerinin yapıldığı gibi satış öncesinde ve satış sonrasında da hizmet verilmektedir. Üretilen ekipmanların kullanılacağı bölge için ilk olarak ihtiyaçlar belirlenmekte ve detaylı bir şekilde çıkarım yapılmaktadır. Potansiyel risklerin ortaya konulmasından sonra verimlilik analizleri ile firmaların tüm ihtiyaçları saptanmaktadır. Ortaya çıkma ihtimali olan problemler önceden belirlenerek, bu problemlere uygun bir şekilde önlem alınmaktadır. Müdahale planlarının oluşturulması ile birlikte alternatif çözüm yöntemleri oluşturulmaktadır. Bu sayede riskler ile daha tatmin edici şekilde mücadele edilir.

Alseltaş tarafından verilen satış öncesi hizmetleri boyunca çözüm yöntemleri sınıflandırılarak, oluşturulan planlar uygulanmaya başlanmaktadır. Projelerin oluşturulması ve uygulanması aşamalarında firmaya Alseltaş tarafından sürekli olarak destek verilmektedir. Firmaların ihtiyaç duyduğu birçok alanda etkin bir şekilde hizmet veren şirketimiz, müdahale edilip, kontrol edilmesi gereken kısımları detaylı olarak inceleyerek firmaya ait olan bir hareket planı ortaya çıkarmaktadır. Eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesi için de birbirinden farklı alternatif çözüm yöntemleri Alseltaş tarafından firmalara aktarılmaktadır. Bu sayede iş ortamı daha güvenli hale gelmekte ve ortaya çıkma ihtimali olan potansiyel risklere karşı çok önceden önlem alınmış olur.

Video güvenlik sistemlerinin tasarlanması, plaka tanıma sistemleri, personellerin giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesinde kullanılan sistemler, yangın ve hırsız alarm sistemleri gibi çok sayıda güvenlik ekipmanının üretimini gerçekleştiren Alseltaş, ürünlerin satışının öncesinde ve sonrasında firmanın yanında olarak detaylı bir şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir. Firma tarafından verilen hizmetler kapsamında yer alan mühendislik çalışmaları da bölge genelinin tamamen incelenmesini sağlamaktadır. Bu sayede uygulanacak güvenlik sistemleri belirlenmekte ve firmaların ihtiyaçlarına göre çözüm seçenekleri sunulmaktadır.

Alseltaş ’ın sektör genelinde lider pozisyona yükselmesinin en büyük sebebi güvenlik sistemlerinin üretimine ve satışına ek olarak danışmanlık hizmeti vermesidir. Ürünlerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ve kullanım gerçekleştirilen yerlerde güvenliğin sağlanabilmesi için verilen mühendislik hizmetleri sayesinde sadece ihtiyaç duyulan ve eksik görülen alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Alseltaş tarafından verilen hizmet doğrultusunda da firmaların daha sonraki süreçlerde karşılaşacakları sorunlar önceden belirlenerek yıllar sonrası için önlem alınmaktadır. Bu sayede daha kaliteli ve daha güvenilir bir iş ortamı oluşturulmaktadır.